facebook
^W górę

 • 1 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 2 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 3 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 4 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 5 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

Szkoła Podstawowa w Chludniach

Oficjalny serwis

  
  
  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Chludniach, Chludnie 2, 18-516 Mały Płock, tel. 86 279 10 23.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Chludniach możliwy jest pod adresem:

 • Szkoła Podstawowa w Chludniach, Chludnie 2, 18-516 Mały Płock,
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3) Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. cRODO), w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, w tym przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy (art. 9 ust 2 lit b RODO) oraz na podstawie zgody osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku podania danych nie wymaganych przepisami prawa w następujących celach:

 • zawarcia i wykonywania umowy o pracę1,2,
 • wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy lub zawartej umowy cywilnoprawnej przez co rozumiemy także wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych1, 4,
 • wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z regulaminu ZFŚS3,
 • oceny zdolności pracownika do pracy1,

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

3 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U z 2020, poz. 1070),

4 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 266 ze zm.).

4) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą: banki,  podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5) Dane osobowe Pana/i/ będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia :

 • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu Pracy tj. co do zasady przez okres 3 lat, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat
 • 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

6) Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w przepisach RODO oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę. Podanie danych nie wymaganych przepisami prawa (kodeks pracy - art. 221 § 1 i 3) jest dobrowolne.

9) Pana/i/ dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

10) Pana/i/ dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonych celów.

Udostępnij ten artykuł...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Menu witryny

Zbieramy nakrętki dla Juleczki

Ostatnio dodane

Użytkowników:
1
Artykułów:
619
Odsłon artykułów:
2815384
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Chludniach  Rights Reserved.