facebook
^W górę

 • 1 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 2 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 3 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 4 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 5 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

Szkoła Podstawowa w Chludniach

Oficjalny serwis

  
  
  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Chludniach, Chludnie 2, 18-516 Mały Płock, tel. 86 279 10 23.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Chludniach możliwy jest pod adresem:

 • Szkoła Podstawowa w Chludniach, Chludnie 2, 18-516 Mały Płock,
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3) Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. cRODO), w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, w tym przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy (art. 9 ust 2 lit b RODO) oraz na podstawie zgody osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku podania danych nie wymaganych przepisami prawa w następujących celach:

 • zawarcia i wykonywania umowy o pracę1,2,
 • wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy lub zawartej umowy cywilnoprawnej przez co rozumiemy także wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych1, 4,
 • wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z regulaminu ZFŚS3,
 • oceny zdolności pracownika do pracy1,

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

3 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U z 2020, poz. 1070),

4 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 266 ze zm.).

4) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą: banki,  podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5) Dane osobowe Pana/i/ będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia :

 • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu Pracy tj. co do zasady przez okres 3 lat, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat
 • 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

6) Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w przepisach RODO oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę. Podanie danych nie wymaganych przepisami prawa (kodeks pracy - art. 221 § 1 i 3) jest dobrowolne.

9) Pana/i/ dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

10) Pana/i/ dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonych celów.

Udostępnij ten artykuł...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zbieramy nakrętki dla Amelki

Zbieramy nakrętki dla Amelki

Ostatnio dodane

Użytkowników:
1
Artykułów:
484
Odsłon artykułów:
1807070
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Chludniach  Rights Reserved.