facebook
^W górę

 • 1 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 2 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 3 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 4 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 5 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

Szkoła Podstawowa w Chludniach

Oficjalny serwis

  
  
  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Chludniach, Chludnie 2, 18-516 Mały Płock, tel. 86 279 10 23

1) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Chludniach możliwy jest pod adresem:

 • Szkoła Podstawowa w Chludniach, Chludnie 2, 18-516 Mały Płock,
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

2) Pani/Pana dane osobowe określone w przepisach prawa pracy1, ustawy Karta Nauczyciela2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2,3,4,5,6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, w zakresie nie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, również dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. u. z 2020 r. poz. 1320);

2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);

3 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4 Art. 9 ust. 1 lit. a RODO, Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

5 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

6 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152).

3) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 5 lat od daty przekazania do archiwum zakładowego lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody. Akta osób przyjętych w procesie rekrutacji odkłada się do akt osobowych

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w przepisach RODO oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn.  żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.  

Udostępnij ten artykuł...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zbieramy nakrętki dla Juleczki

Ostatnio dodane

Użytkowników:
1
Artykułów:
574
Odsłon artykułów:
2438564
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Chludniach  Rights Reserved.