facebook
^W górę

 • 1 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 2 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 3 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 4 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 5 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

Szkoła Podstawowa w Chludniach

Oficjalny serwis

  
  
  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- prowadzenie korespondecji elektronicznej

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Chludniach, Chludnie 2, 18-516 Mały Płock, tel. 86 279 10 23.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Chludniach możliwy jest pod adresem:
 • Szkoła Podstawowa w Chludniach, Chludnie 2, 18-516 Mały Płock,
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Administrtor przetwarza dane o adresatach i nadawcach korespondencji mailowej, zawarte w treści tej korespondencji w celu: 
 • umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami,
 • dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami i innymi osobami Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 • przyjmowania pism, zgłoszeń, skarg i wniosków w formie elektronicznej,
 • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji mailowej jest:
 • wypełnienie obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO).
 • prawnie uzasadniony interesa administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wobec korespondencji incydentalnej, polegającej na umożliwieniu kontaktu z administratorem
 • niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi kontrahentami (art. 6 ust 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy.
 • prawnie uzasadniony interesa administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 2. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji). Administrator może ujawniać treść korespondencji w celu dochodzenia roszczeń w ramach postępowań.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowamemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, orz akty prawne wydane na jej podstawie.

Udostępnij ten artykuł...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zbieramy nakrętki dla Amelki

Zbieramy nakrętki dla Amelki

Ostatnio dodane

Użytkowników:
1
Artykułów:
484
Odsłon artykułów:
1807080
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Chludniach  Rights Reserved.