facebook
^W górę

 • 1 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 2 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 3 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 4 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 5 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

Szkoła Podstawowa w Chludniach

Oficjalny serwis

  
  
  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- prowadzenie korespondecji elektronicznej

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Chludniach, Chludnie 2, 18-516 Mały Płock, tel. 86 279 10 23.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Chludniach możliwy jest pod adresem:
 • Szkoła Podstawowa w Chludniach, Chludnie 2, 18-516 Mały Płock,
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Administrtor przetwarza dane o adresatach i nadawcach korespondencji mailowej, zawarte w treści tej korespondencji w celu: 
 • umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami,
 • dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami i innymi osobami Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 • przyjmowania pism, zgłoszeń, skarg i wniosków w formie elektronicznej,
 • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji mailowej jest:
 • wypełnienie obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO).
 • prawnie uzasadniony interesa administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wobec korespondencji incydentalnej, polegającej na umożliwieniu kontaktu z administratorem
 • niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi kontrahentami (art. 6 ust 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy.
 • prawnie uzasadniony interesa administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 2. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji). Administrator może ujawniać treść korespondencji w celu dochodzenia roszczeń w ramach postępowań.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowamemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, orz akty prawne wydane na jej podstawie.

Udostępnij ten artykuł...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Menu witryny

Zbieramy nakrętki dla Juleczki

Ostatnio dodane

Użytkowników:
1
Artykułów:
624
Odsłon artykułów:
2889748
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Chludniach  Rights Reserved.