facebook
^W górę

 • 1 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 2 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 3 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 4 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 5 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

Szkoła Podstawowa w Chludniach

Oficjalny serwis

  
  
  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- rejestr wejść

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informuje się, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Chludniach, Chludnie 2, 18-516 Mały Płock, tel. 86 279 10 23.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Chludniach możliwy jest pod adresem:

 • Szkoła Podstawowa w Chludniach, Chludnie 2, 18-516 Mały Płock,
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3) Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w następującym celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę1, 2, 3,

1 Art. 1 pkt. 14 i Art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),

2 Art. 7 ust 2 pkt. 6 ustawy 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2019 r. poz. 2215),

3 § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1166 ze zm.).

4) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą: podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

6) Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą przez okres niezbędny do celu dla którego zostały zebrane, a po zakończeniu tego okresu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren Szkoły.

9) W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.

Udostępnij ten artykuł...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zbieramy nakrętki dla Amelki

Zbieramy nakrętki dla Amelki

Ostatnio dodane

Użytkowników:
1
Artykułów:
490
Odsłon artykułów:
1914863
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Chludniach  Rights Reserved.