facebook
^W górę

 • 1 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 2 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 3 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 4 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 5 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

Szkoła Podstawowa w Chludniach

Oficjalny serwis

  
  
  

Historia powstanie szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Chludniach w obecnym budynku szkolnym rozpoczęła się 5 maja 1961 roku. Dnia tego Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku wydało orzeczenie organizacyjne w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Chludniach. Dokument podpisany przez Kuratora Okręgu Szkolnego pana Czesława Łojko stwierdzał, że ,,tworzy się Szkołę Podstawową o 5 nauczycielach z siedzibą w Chludniach’’.  Pierwsze lata nauki to lekcje prowadzone w domach prywatnych. Swych mieszkań nauczycielom i uczniom użyczyli między innymi państwo: Chudzińscy, Włodkowscy, Staniszewscy, Jakaccy, Borzymowscy, Karasińscy.

Według protokołu nr 1 posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 1959 roku kadrę pedagogiczną stanowili:

Kierownik szkoły – p. Mieczysław Drozdowski

p. Jerzy Cichowicz

p. Regina Drozdowska

p. Anna Dąbkowska

p. Krystyna Domurat

p. Maria Siwik

W tym samym czasie, gdy dzieci pobierały nauki w domach prywatnych, ruszyły plany nad budową budynku szkolnego. 15 czerwca 1964 roku rozpoczęto prace budowlane. Budowę zlecono Łomżyńskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu, a na kierownika budowy wyznaczono pana Witolda Danielewicza.

Prace budowlane postępowały bardzo sprawnie. 20 lipca 1965 roku, zgodnie z zapiskami inspektora nadzoru budowlanego pana Zygmunta Popławskiego, stwierdzono ,,gotowość obiektu do odbioru.

1 września 1965 roku mury szkoły przekroczyli pierwsi uczniowie. W tym dniu naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 22 dzieci urodzonych w 1958 r.

Uczniowie  pochodzą  ze wsi Włodki, Popki, Śmiarowo, Chludnie, Waśki, Drożęcin Lubiejewo, Nagórki, Drożęcin Stary i Penza.

Szkołą kierowało sześciu dyrektorów. Pierwszym dyrektorem pełniącym swą funkcję w budynku szkoły był  p. Jan Kosakowski urzędujący w latach 1965 – 1970, następnie:

p. Ryszard Mrugacz – 1970 – 1985

p. Józef Wnorowski – 1985 – 1986

p. Włodzimierz Kozikowski – 1986 – 1993

p. Edward Stypułkowki – 1993 - 2003

Od 2003 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje pani Barbara Staniszewska.

Obecnie kadrę pedagogiczną stanowią:

p. Barbara Staniszewska – dyrektor szkoły

p. Ewa Boguska

p. Jadwiga Borkowska

p. Natalia Szulc

p. Wanda Gulanowska

p. Wojciech Karwowski

p. Agnieszka Kozieł

p. Halina Rybicka

p. Renata Sałek

p. Ewa Supińska

Przez te wszystkie lata oblicze szkoły ulegało różnym zmianom. Zmieniał się jej wygląd i statut. 15 czerwca 1999 roku uchwałą Rady Gminy Mały Płock z dniem 1 września 1999 roku przekształcono Szkołę Podstawową w Chludniach o strukturze organizacyjnej kl. I – VIII w sześcioletnią szkołę podstawową. Obwód szkoły uległ zmianie.  Do szkoły uczęszczają dzieci  ze wsi Włodki, Popki, Śmiarowo, Chludnie, Waśki, Drożęcin Lubiejewo, Nagórki.

Udostępnij ten artykuł...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Chludniach  Rights Reserved.