Rada Pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA

mgr Barbara Staniszewska- dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Agnieszka Kozieł - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii, wos-u, nauczyciel bibliotekarz

mgr Ewa Supińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Ewa Boguska - nauczyciel oddziału przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki

mgr Ewa Świdzińska- nauczyciel oddziału 3-4 latków, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Jadwiga Borkowska - nauczyciel języka polskiego

mgr Halina Rybicka - nauczyciel przyrody i matematyki

mgr Natalia Szulc - nauczyciel języka angielskiego i informatyki

mgr Renata Sałek - nauczyciel religii, świetlicy, muzyki

Elżbieta Ptak- nauczyciel fizyki

mgr Bożena Truszkowska- nauczyciel chemii i biologii

mgr Magdalena Darmetko- nauczyciel języka niemieckiego oraz wychowania do życia w rodzinie

mgr Janusz Kleczyński- nauczyciel techniki

mgr Wiesław Konopka- nauczyciel geografii

mgr Bogumił Nowicki- nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki

mgr Alicja Ewa Zdankowska- doradztwo zawodowe

mgr Elżbieta Bajno- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Udostępnij ten artykuł...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn