facebook
^W górę

 • 1 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 2 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 3 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 4 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 5 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

Szkoła Podstawowa w Chludniach

Oficjalny serwis

  
  
  

Uncategorised

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wśród przykładowych zmian można wymienić: 

1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,

2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),

3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

Czas trwania: 120 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:

część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),

część 2: wypracowanie – 20 pkt.

Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.

W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).

Czas trwania: 100 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.

Czas trwania: 90 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.

Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych, listy lektur na egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Do 31 grudnia br. zaktualizuje informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

 

W hołdzie Niepodległej

 

,,Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy..."- tymi słowami hymnu narodowego rozpoczęliśmy naszą szkolną akademię z okazji Święta Niepodległości. 

 Szacunek i miłość do Ojczyzny uczniowie wyrazili poprzez recytację wierszy i śpiew pieśni patriotycznych. W ustach młodego pokolenia uroczyście brzmiały słowa: ,,Polsko-Ojczyzno moja...", na tle muzyki Chopina i Ogińskiego. 
Było pięknie i wzruszająco. Wszędzie dominowały barwy biało- czerwone oraz symbole narodowe. Przygotowano również wystawę okolicznościową pt.,,Droga do wolności"", którą stanowiły brzozowe krzyże- symbole cierpienia, ale też i zwycięstwa. Zebrani mieli okazję obejrzeć krótki film pt.,,Historia Polski".
Pani dyrektor- Barbara Staniszewska podziękowała uczniom za piękny występ. Szczególne słowa podziękowania skierowała do nauczycieli i pracowników szkoły za zaangażowanie w przygotowanie tej pięknej uroczystości.
 
Następni pani dyrektor ogłosiła wyniki szkolnego konkursu plastycznego-,,Biel i czerwień", a laureatom wręczyła dyplomy.
   A oto nagrodzeni:
- Jakub Boguski kl. IV
- Patrycja Staniszewska kl. IV
-Monika Włodkowska kl. VII
 
 
 
Program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły, był przedstawiony również w kościele parafialnym p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku, na mszy świętej za Ojczyznę w dniu 11 listopada o godz. 10.
 

Śniadanie daje moc 2016

8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food and Cooking”), ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds. Zdrowia Markosa Kyprianou. Do tej pory dzień ten jest obchodzony w kilku krajach Europy Zachodniej. W Polsce  od sześciu lat, 8 listopada obchodzony jest Dzień pod hasłem „Śniadanie Daje Moc”. Nasza szkoła od kilku lat tego właśnie dnia organizuje wspólne przygotowywanie  przez uczniów zdrowego śniadania. W tym roku za przygotowanie tego najważniejszego posiłku dnia zabrały  się wszystkie dzieci uczęszczające do naszej szkoły, począwszy od  przedszkolaków z „Wesołego przedszkola” aż po szóstoklasistów. Wszyscy komponowali kolorowe kanapki pełne warzywnych dodatków. Niektórzy ozdabiali swoje talerze łódeczkami z żółtego sera, myszkami z jajek, owocowymi szaszłykami. Było barwnie i smakowicie a przede wszystkim zdrowo.

Kliknij aby przejść do galerii zdjęć.

Dzień Edukacji Narodowej

 

  Dnia 12 października 2016 roku w naszej szkole o godzinie 10.00 odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

  Pani Barbara Staniszewska – Dyrektor szkoły złożyła najserdeczniejsze życzenia i wręczyła nauczycielom oraz pracownikom naszej szkoły słodki upominek. W imieniu Rady Rodziców  podziękowania i życzenia złożyła p. Anna Śmiarowska. Były podarunki i miłe słowa.

  Następnie, uczniowie klas starszych pod opieką p. Natalii Szulc przygotowali humorystyczne przedstawienie oraz wiersze i piosenki obrazujące ciężką pracę nauczycieli.

  Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły oraz wręczyli piękne kwiaty. Uwieńczeniem spotkania był wspaniały tort oraz poczęstunek przy kawie.

Kliknij aby przejść do galerii zdjęć.

Zbieramy nakrętki dla Amelki

Zbieramy nakrętki dla Amelki

Ostatnio dodane

Użytkowników:
1
Artykułów:
428
Odsłon artykułów:
1281625
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Chludniach  Rights Reserved.