Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, cyberprzemoc, środki odurzające i odpowiedzialność karna- spotkanie z paniami policjantkami z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie

15 września 2020 roku, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez panie policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. Klasy młodsze i starsze zostały podzielone na grupy.
Główny cel jaki przyświecał spotkaniu z uczniami to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa i przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach. Panie zwracały uwagę na bezpieczeństwo na drodze i zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, przypominały uczniom zasady poruszania się rowerem po drodze. Spotkania propagowały wiedzę o bezpieczeństwie w życiu codziennym, w domu, w szkole, podczas zabaw. Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające, dopalacze, udziału w niebezpiecznych zabawach, stosowania agresji wobec innych. Policjantki prowadziły rozmowy o cyberprzemocy, uwrażliwiały na odpowiedzialne korzystanie z Internetu, rozważne zamieszczanie wszelkich informacji czy fotografii na portalach internetowych.

Udostępnij ten artykuł...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn