facebook
^W górę

 • 1 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 2 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 3 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 4 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 5 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

Szkoła Podstawowa w Chludniach

Oficjalny serwis

  
  
  

Informacja dotycząca zasad stosowanych przy dowozach uczniów do szkół od 1 września 2020 r.

Przy organizacji bezpłatnego dowozu uczniów do szkół i placówek oświatowych obowiązują ogólne zasady obowiązujące w transporcie zbiorowym oraz poniższe ustalenia:

1. Pojazdy wykorzystywane do dowozu uczniów mogą przewozić nie większą liczbę uczniów niż obejmującą 100 % liczby miejsc siedzących w pojeździe.

2. Zabrania się przejazdu w autobusach szkolnych innych osób niż uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Mały Płock korzystający z bezpłatnych dowozów.

3. Z dowozów do szkół mogą korzystać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

4. Wszyscy uczniowie podczas przywozów do szkół i odwozów ze szkół muszą posiadać maseczki ochronne zakrywające usta i nos. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, którzy mają trudności w samodzielnym zakryciu ust lub nosa.

5. Przy wejściu do autobusu szkolnego wszyscy uczniowie powinni zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekującego dostępnego w pojeździe – opiekunki dowozu udzielą wszystkim uczniom niezbędnej pomocy przy dezynfekcji rąk.

6. Pojazdy wykorzystywane do dowozów uczniów będą dezynfekowane przy użyciu środka dezynfekującego oraz wietrzone po każdym kursie oraz na koniec każdego dnia.

7. Kierowcy autobusów oraz opiekunki będą zabezpieczeni w maseczki ochronne lub przyłbice zakrywające usta i nos. Są również zobowiązani do dezynfekcji rąk przy użyciu środka dezynfekującego dostępnego w pojeździe.

Powyższe zasady będą obowiązkowo stosowane podczas innych wyjazdów uczniów organizowanych przez szkołę.

Dyrektor  Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

w Małym Płocku

Alina Duchnowska

Udostępnij ten artykuł...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zbieramy nakrętki dla Amelki

Zbieramy nakrętki dla Amelki

Ostatnio dodane

Użytkowników:
1
Artykułów:
418
Odsłon artykułów:
1203877
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Chludniach  Rights Reserved.