facebook
^W górę

 • 1 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 2 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 3 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 4 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
 • 5 Witamy wszystkich odwiedzających...
  Chludnie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

Szkoła Podstawowa w Chludniach

Oficjalny serwis

  
  
  

Podsumowanie projektu pt. "Szansa na sukces"

Na spotkaniu z rodzicami w dniu 16 stycznia 2019 r. podsumowano projekt pt. „ Szansa na sukces”, który był realizowany w ramach współpracy z Fundacją „ Kraina Mlekiem Płynąca” w partnerstwie z Gminą Mały Płock. Nasza szkoła była realizatorem tego projektu w ramach działania 9.1Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Dzięki temu projektowi  uzyskano dofinansowanie w wysokości 99 926,01 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   

Uczniowie klas V-VIII mieli możliwość brania udziału w następujących zajęciach:

 1. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce z:
  1. Przyrody
  2. Matematyki 
  3. J. angielskiego
 2. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe na rynku pracy:
  1. Kółko matematyczne
  2. Kółko programistyczne
  3. Kółko Angielski z TIKiem
  4. Kółko „Eksperymentuję i poznaję” 

W ramach projektu zorganizowano:

 1. Tydzień ekologii
 2. Tydzień matematyczno – informatyczny
 3. Matematyczny tor przeszkód

Odbyły się dwie wycieczki: do Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie oraz do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Zajęcia odbywały się od 1 kwietnia do 17 grudnia 2018 r. W zajęciach brało udział 34 uczniów klas V-VIII.

W ramach projektu zakupiono – 3 tablice interaktywne,  2 projektory, 4 laptopy, 2 mikroskopy, aparat cyfrowy,  kserokopiarkę, ekran projekcyjny, 2 roboty w zestawie z tabletami oraz radioodtwarzacz i środki dydaktyczne do nauki języka angielskiego.

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” i  Gminie Mały Płock za umożliwienie wzięcia udziału w projekcie i poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów.

Udostępnij ten artykuł...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Chludniach  Rights Reserved.